CONTACT

Vario Labori Natus Elisabet (Erzse) Hatvari
Vijfherenstraat 46
2101 XR Heemstede
website :VLNambulant.com
erzsebeth@Icloud.com
Tel.: 06 1877 2446

Bel gerust voor een vrijblijvend gesprek; voorlichting over de zorg in het algemeen, en mijn zorg in het biezonder. Of stuur een bericht door het email adres aan te klikken.


Kamer v.Koophandel nr. 34294991
In bezit van: (modelovereenkomst zorg en activiteiten, KIWA keurmerk, AGB code rechtsbijstandsverzekering.
Lid van V&VN en Zorgproffesionals, solopartners, VECOZO
om de twee jaar VPTH bijscholingen.

In het bezit van rijbewijs B/auto. Ervaring rolstoelbusjes e.a.
Goede contacten met verschillende HAP/verpleegkundigen, collega’s, zorgwinkel.
De politieke ontwikkelingen worden gevolgd (WMO,WLZ/ZIN, VPT)
Zorg is veelal vrijgesteld van BTW
BTW nr NL001168860B80. zo nodig.

PGB, ZIN en partikuliere zorg mogelijk,

Honorarium in overleg. Mede afhankelijk van de hoeveelheid aaneengesloten uren.

Facturatie om de 14 dagen.